Thursday, June 17, 2010

Gladmelding

Ikkje at vi eigentleg venta noko anna, men allikevel er det kjekt å få positivt svar - svart på kvitt - etter å ha sete og grubla og skrive, henta inn papirar frå hist og pist, hatt møte med tømrar, snakka fram og tilbake med ulike kyndige pr telefon og så vidare for å få alt i boks.

Og i dag kom endeleg gladmeldinga pr mail:Alle hjerter gledar seg - i alle fall våre! For no er i alle fall store delar av papirmølla over og det går an å ta fatt på det praktiske arbeidet med vår framtidige heim :) Men før vi kan begynne å byggje, så må vi fram med slegge og anna tungt skyts (ikkje spør meg kva som krevst for eg anar ikkje, dette er arbeid for større folk og maskinar enn det eg kan bidra med!)... Aller først blir det å ta ned hekkar og anna som står i vegen for at store, tunge maskinar kan ta seg fram til huset, og til hausten blir det rivingsarbeid og vidare klargjering av byggeplassen! :)

Hjula er forlengst i gang, men endeleg begynner det å bli fart på sakene *Jubelrop* :D

No comments:

Post a Comment

Legg gjerne igjen eit spor etter deg!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...